ochrana dat

Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je:

 

Dirk Wohlrab

 

Vaše práva subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit pomocí kontaktních údajů uvedených na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování (článek 15 GDPR),
  • Oprava nesprávných osobních údajů (článek 16 GDPR),
  • vymazání vašich údajů, které ukládáme (článek 17 GDPR),
  • omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (článek 18 GDPR),
  • Námitku proti zpracování vašich údajů námi (článek 21 GDPR) a
  • Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (článek 20 GDPR).

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoliv obrátit na dozorový úřad, např. B. příslušnému dozorovému úřadu spolkové země vašeho bydliště nebo úřadu, který je za nás odpovědný jako odpovědný orgán.

Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s adresami naleznete na: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html .

 

cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek také používáme takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše webové stránky.

Můžete smazat jednotlivé soubory cookie nebo celý inventář souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak lze tyto cookies smazat nebo jak lze jejich ukládání předem zablokovat. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče naleznete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a používané soubory cookie:

Pokud nám povolíte používání souborů cookie prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče nebo souhlasu, mohou být na našich webových stránkách použity následující soubory cookie:

 

Technicky nezbytné soubory cookie

Druh a účel zpracování:

Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

nákupní košík
Přijetí jazykových nastavení
Pamatování hledaných výrazů

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez těchto údajů však nelze zaručit obsluhu a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny.

rozpor

Přečtěte si informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

 

Registrace na našem webu

Druh a účel zpracování:

Abychom se mohli zaregistrovat na našich webových stránkách, potřebujeme některé osobní údaje, které se nám předávají prostřednictvím vstupní masky.

V době registrace jsou také shromažďovány následující údaje:

K poskytování určitého obsahu a služeb na našem webu je nutná vaše registrace.

Právní základ:

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Doba uložení:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a to výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu, který nabízíme.

 

Poskytování placených služeb

Druh a účel zpracování:

Abychom mohli poskytovat služby, které jsou zpoplatněny, požádáme vás o další údaje, jako jsou platební údaje, abychom mohli vaši objednávku zrealizovat.

Právní základ:

Zpracování údajů potřebných pro uzavření smlouvy je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

Doba uložení:

Tyto údaje uchováváme v našich systémech, dokud nevyprší zákonná doba uchovávání. Obvykle se jedná o 6 nebo 10 let z důvodu řádného účetnictví a požadavků daňových zákonů.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Bez poskytnutí vašich osobních údajů vám nemůžeme poskytnout přístup k obsahu a službám, které nabízíme.

 

Zpravodaj

Druh a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro efektivní registraci potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že se vlastník e-mailové adresy skutečně registruje, používáme postup „double opt-in“. Za tímto účelem zaprotokolujeme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a obdržení zde požadované odpovědi. Další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovně uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V každém newsletteru je odpovídající odkaz. Můžete se také kdykoli odhlásit přímo na této webové stránce nebo nás o svém odvolání informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně údajů.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

Doba uložení:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas. Poté budou smazány.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a to výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. O odhlášení lze požádat prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu nebo níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu údajů.

 

Kontaktní formulář

Druh a účel zpracování:

Údaje, které zadáte, budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. To vyžaduje, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a své jméno. To se používá k přidělení požadavku a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

Právní základ:

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytnutím kontaktního formuláře bychom Vám rádi usnadnili kontakt s námi. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy za účelem zpracování žádosti a pro případné následné dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Příjemce:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

Doba uložení:

Údaje budou vymazány nejpozději do 6 měsíců od zpracování žádosti.

Pokud existuje smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám uchovávání podle německého obchodního zákoníku a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze v případě, že nám poskytnete své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

 

SSL šifrování

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud podáte námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

 

Změňte naše zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, například při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

 

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám e-mail nebo kontaktujte přímo osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci: Dirk Wohlrab

 

Prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno s pomocí activeMind AG, expertů na externí úředníky pro ochranu údajů (verze #2020-09-30).