odvolání

právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední zboží.

 

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám sdělit:

 

Merotec GmbH

Otto-Brenner-Strasse 8

47877 Willich

Fax: 02154-89197-23

E-mail:verkauf@merotec-shop.de

 

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odvolání

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby související s produkty okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odvolání této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

 

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

 

formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Merotec GmbH

Otto-Brenner-Strasse 8

47877 Willich, Německo

 

 

Tímto ruším smlouvu, kterou jsem uzavřel na nákup následujícího zboží:

 

 

 

Objednáno / přijato dne:

Příjmení:

Adresa:

 

 

 

 

Datum podpisu